Osobní nástroje

Zajímavosti

ZAJÍMAVOSTI:

  • Ve Špindlerově třídě bylo v období 1.republiky 8 zároveň funkčních hostinských zařízení
  • V bezprostřední blízkosti zadní vrátnice do státního podniku ROSS byla natáčena dobře známá a oblíbená komedie "Marečku, podejte mi pero"
  • Restaurace byla s ohledem na originální interiéry vážným adaptem na natáčení seriálu TV Nova "Hospoda".  Z realizace sešlo pouze s ohledem na velkou rušnost Špindlerovy třídy a problémy se zvukovými ruchy
  • Restaurace měla kromě sklepů pivních ještě jednu podúrovňovou místnost nazývanou lednice (podlaha cca 1 m nižší), ka¨m byl dříve během zimních měsíců navážen led z Labe, který postupnou sublimací po zbytek roku dokázal udržovat vhodnou stálou teplotu pro skladování pivních sudů
  • Jednotlivé sklepy Špindlerovy třídy jsou propojeny dveřmi, které zajišťovaly za války při případných náletech a zřícení domu ukrytým osobám únik přes vedlejší nemovitosti
  • Až na drobné rekonstrukce a provozní přerušení nebyl po celou dobu od výstavby domu až po současnost navzdory všem střídajícím se režimům provoz restaurace změněn na jinou činnost
  • v naší restauraci byl v září 2006 založen spolek Říp
  • u naší restaurace začíná cyklostezka
Akce dokumentů